PRGAV00000032 (Avr2)

From PRG Wiki
Revision as of 14:10, 7 August 2012 by Cepabot (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Avr2
Gene Type Avirulence Genes
GenBank 22474460 (AJ421629)
Gene Species Passalora fulva

Comment?

Description

Cladosporium fulvum mRNA for AVR2 protein

Sequence

CTCCGCCCAACATTCGACAATTCTCAACATGAAGCTCTTCATACTGACCTTCATTTGGCTACTTACCGCATCCGAAGTAATAGCAGCAGCCAAAAAACTACCTGGCTGCGACAAAGATCCTTGCAAAGTGAAGGAGAAGTCTGGAAAGTATAAATTGAAGATTGGTGCTAAATGCTCGGCGACATGTGACGGGAAGTTGACGAGGGGAGGAACGTGTGAGAATGTGCAGGGTAATCACCTTTGCTGTTTTGGTCTTTGCGGTTGATGAATGTCAGCTGTGGCATCAGAACGGGGATTGCGCGAACGATTTTGGATGGAGACAGTGTGAGAAGAGTATGCTAAGCGATGGGATCAATAGGTACTTCGCTTGTACCCAGATCTGCCTCAATTTTTTTATGTCCCAAAAAAAAAAAAA
List of Contributions

There has not been any contribution yet.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
PRGDB
META-SPECIES
Wiki
Toolbox