PRGDB00048125 (nbs)

From PRG Wiki
Jump to: navigation, search
nbs
Gene Type Putative_R-Genes,_collected_from_NCBI_Protein
GenBank 166084562 (AM931318)
Gene Class NL
Domain Type NBS, LRR
Gene Species Musa balbisiana

Comment?

Musa balbisiana partial nbs gene for NBS-LRR disease resistance protein, cultivar Klutuk Wulung, clone N72_KW.

DNA Sequence

GGAATGGGGGGGGTGGGGAAAACCACACTTGCTCAGAATATATTTAATGACTCTAGGATTATCGACAAGTATCAAATCCGATTGTGGGTATGTGTTTCACAAAAATATTCCGAGATCGATCTGTTAAAACAGATGATAAGAGGAGCAGGGATAGATCATGGGCAAGCAACGGAGAGAGCAGAACTAGAACCGATGCTTAGAAGGGCTATTGAAGGAAATAGCGTCTTTTTGGTGCTCGACGACGTATGGCGAGCGGATGTATGGGTAAACTTACTTCGTACTCCACTGAGCAGTGCAATGGCCATCAGAAGAATTTTAATCACCACCAGAGACAGAAAGATCGCAAACCAGATGGGAGCCGTGCATATCCATAATGTCAAATTGCTGCGTGAGGACGAAGGTTGGGAACTGCTGTGCAGGAGCGCATCGCTACAACGGAAGAAAGATATCCAAGACCTGCGAGATATAGGAATTGGGATTGTTCGGAAATGCCATGGCCTACCCCTTGCTGCAAAGACG


Protein sequences

Name Description Sequence
NBS-LRR disease resistance protein NBS-LRR disease resistance protein [Musa balbisiana].

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRDRKIANQMGAVHIHNVKLLREDEGWELLCRSASLQRKKDIQDLRDIGIGIVRKCHGLPLAAKT


Domains

Domain Start-End Description Sequence

Gene3D: G3DSA:3.40.50.300
1-111 G3DSA:3.40.50.300

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRD

HMMPanther: PTHR23155
1-154 PTHR23155,LRR,LEUCINE-RICH REPEAT-CONTAINING PROTEIN

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRDRKIANQMGAVHIHNVKLLREDEGWELLCRSASLQRKKDIQDLR

HMMPfam: PF00931
IPR002182
1-172 NB-ARC,NBS
NB-ARC

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRDRKIANQMGAVHIHNVKLLREDEGWELLCRSASLQRKKDIQDLRDIGIGIVRKCHGLPLAAK

superfamily: SSF52540
1-173 SSF52540

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRDRKIANQMGAVHIHNVKLLREDEGWELLCRSASLQRKKDIQDLRDIGIGIVRKCHGLPLAAKT

HMMPanther: PTHR23155:SF121
1-154 PTHR23155:SF121,SUBFAMILY NOT NAMED

GMGGVGKTTLAQNIFNDSRIIDKYQIRLWVCVSQKYSEIDLLKQMIRGAGIDHGQATERAELEPMLRRAIEGNSVFLVLDDVWRADVWVNLLRTPLSSAMAIRRILITTRDRKIANQMGAVHIHNVKLLREDEGWELLCRSASLQRKKDIQDLR


List of ReferencesList of Contributions

There has not been any contribution yet.


Analyses

Blast

Blast matches against Reference R-Genes. Show


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
PRGDB
META-SPECIES
Wiki
Toolbox